(Α2) Μοτοσυκλέτες έως 35kw

(Α2) ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΕΩΣ 35kw

Δικαίωμα οδήγησης από 20 ετών για την κατηγορία Α2 (400cc)

Διαδικασία

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,προκειμένου να εκδοθεί το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης από την αρμόδια περιφερειακή ενότητα.

Έπειτα από την έκδοση του δελτίου υποψηφίου οδηγού,ο ενδιαφερόμενος υπόκειται σε υποχρεωτικά μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Υποχρεωτικά μαθήματα

21 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης για τον κ.ο.κ και 11 ώρες για τη μηχανολογία.
14 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης(οι οποίες πραγματοποιούνται εφόσον επιτύχει στις θεωρητικές εξετάσεις)

Τα μαθήματα είναι 45΄λεπτά ή μπορούν να πραγματοποιηθούν και μαθήματα των 90’ λεπτών.

Δικαιολογητικά

  • 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου (4*6)

  • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο και άδεια παραμονής(για υπηκόους τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε) ή δελτίο διαμονής Ευρωπαίου πολίτη.

  • Α.Φ.Μ

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει πιστοποιητικά υγείας από παθολόγο και οφθαλμίατρο-συμβεβλημένοι με την περιφέρεια-καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών.Η αμοιβή των γιατρών ορίζεται στα 10,00€ για τον καθένα.

Δικαιολογητικά για ιατρικά πιστοποιητικά:

  • 2 φωτογραφίες έγχρωμες

  • Ταυτότητα

  • Βιβλιάριο ασθενείας