• Αποκτήστε στις σχολές μας γρήγορα και οικονομικά
  Δίπλωμα αυτοκινήτου
  Υποχρεωτικά μαθήματα:
  21 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
  25 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης
 • Αποκτήστε στις σχολές μας γρήγορα και οικονομικά
  Δίπλωμα μοτοσυκλέτας
  *Υποχρεωτικά μαθήματα:
  11 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
  12 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Οι υπηρεσίες μας

Ανανέωση διπλώματος

Αναλαμβάνουμε την ανανέωση του διπλώματος σας, όλων των κατηγοριών, γρήγορα και οικονομικά.

Μετατροπή ξένων διπλωμάτων

Αναλαμβάνουμε την μετατροπή ξένων διπλωμάτων σε Ελληνικά γρήγορα και οικονομικά.

Αντικατάσταση διπλώματος

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του αντίγραφου της άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς γρήγορα και οικονομικά.

Μετατροπή σε νέου τύπου

Αναλαμβάνουμε την αντικατάσταση της παλαιάς άδειας οδήγησής σας με νέου τύπου σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Μεταβιβάσεις αδειών

Αναλαμβάνουμε την μεταβίβαση της άδειας του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας σας στην πιο προσιτή τιμή της αγοράς.

Ανανέωση άδειας ΤΑΧΙ

Αναλαμβάνουμε την ανανέωση καθώς και την χορήγηση ειδικής άδειας ΤΑΞΙ γρήγορα και οικονομικά.